Spoločnosť Golden Neo Life Diamite International

Picture
Hľadáme partnerov v jednotlivých hľadáme vo všetkých regiónoch Slovenska, Českej republiky a  Poľska, ktorým ponúkame obchodné zastúpenie nášho GNLD Vision Teamu. Spolupráca je vhodná pre obchodníkov - manažérov, ktorý majú skúsenosti v oblasti predaja, wellness a marketingu. www.gnld.sk